srpanj 09

Novi natječaj Zaklade Kultura nova

Novi natječaj Zaklade Kultura nova
Zaklada "Kultura nova" je 7. lipnja 2018. godine u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.
 
U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 22. svibnja 2018. godine, Zaklada je 7. lipnja 2018. u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2019. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2019., 2020. i 2021. godini.
 
Na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:
su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
su upisane u Registar neprofitnih organizacija
su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.
 
ndikativni proračun za Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. iznosi 8.950.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:
 
Programsko područje 1:         5.900.000 kn
Programsko područje 2:            150.000 kn
Programsko područje 3:            220.000 kn
Programsko područje 4:         1.000.000 kn
Programsko područje 5:         1.000.000 kn
Programsko područje 6:            340.000 kn
Programsko područje 7:            340.000 kn
Zaklada u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.
 
Više detalja na: kulturanova.hr
 

Arhiva