Općenito o Tehnologijsko-inovacijskom centru s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva

Tehnologijsko-inovacijski centar s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva je osmišljen kako bi se promovirale nove tehnologije, inovacije i općenito poduzetništvo u ruralnim područjima.

Aktivnost su usmjerene na povezivanje znanosti i gospodarstva te osiguranje infrastrukturne, financijske i savjetodavne potpore inovativnim i tehnološki utemeljenim projektima.

Na Poduzetnički inkubator postavljene su solarne ploče, paneli, koji omogućuju stanarima maksimalne uštede u vidu smanjenja administrativnih troškova. Istim se potiče i svijest o mogućnostima napretka kroz održivi razvoj.

Ciljna skupina

Ciljna skupina kojoj je ovaj projekt prvenstveno namijenjen čine poduzetnici čije sposobnosti i samopouzdanje trebaju biti obogaćeni i ojačani kroz ovaj projekt.

Ove skupine uključuju ruralne siromašne poduzetnike ili buduće poduzetnike (uključujući i poljoprivredne proizvođače koji su spremni na dodavanje vrijednosti svojoj primarnoj proizvodnji, obiteljske tvrtke u potrazi za rastom, seoski turizam, buduće davatelje usluga za lokalnu ruralnu ekonomiju, žene poduzetnice, ali i mlade poduzetnike koji nemaju početni kapital za svoje poslovne ideje).

Ciljne skupine ovog projekta su postojeća mala i srednja poduzeća i nova mala i srednja poduzeća u županiji.

Opći cilj

Unaprijediti konkurentnost lokalnog ruralnog gospodarstva kroz poticanje inovacija i korištenje moderne tehnologije, te pomoći u stvaranju novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, te transformirati tvrtke od faze stagnacije do faze rasta.

Specifični cilj

Stvaranje kvalitete i operativne potporne infrastrukture za komercijalizaciju inovacija, te za povećanje vjerojatnosti za preživljavanje start-up tvrtki kroz kreiranje poduzetničkog inkubatora i pružanje dobro usmjerenih poslovnih usluga za potporu poduzetnicima.

Poslovna misija

Tehnologijsko-inovacijski centar s Inkubatorom će postati najvažnije mjesto u gradu za poduzetnike i obrtnike. Smješten unutar Poduzetničke zone Pleternica,to će biti omiljeno mjesto gdje se susjedi, ruralni proizvođači međusobno susreću, surađuju i razvijaju svoje poduzetničke ideje. Ovdje uče, razmjenjuju znanje i izgrađuju nove oblike suradnje i kooperacije koji mogu dovesti do novih poslovnih prilika za sve, kao i postupni prosperitet za proizvođače ili pružatelje usluga.

Inkubator generira nove uspješne poduzetničke pothvate, ali je i mjesto koje promovira i širi pozitivnu energiju o poduzetništvu i proaktivnom načinu života.

Tehnologijsko-inovacijski centar s Inkubatorom će smjestiti Pleternicu na kartu svjetskih „business-friendly“ područja, u kojima je zadovoljstvo i užitak raditi i stvarati.

Fotogalerija

SWOT analiza Pleternice

SWOT analiza grada Pleternice stavlja Tehnologijsko-inovacijski centar s Inkubatorom u jasan kontekst i definira poziciju njegovog poslovanja.

Temeljem ovakve analize izrađen je detaljni Plan razvoja grada Pleternice, koji ukazuje na potrebne radnje i aktivnosti kako bi se unaprijedilo gospodarstvo grada i smanjila vrlo visoka stopa nezaposlenosti (veća od 23%).

SSnage/Strengths

 • dobra geostrateška pozicija
 • Svetište Gospe od suza
 • poduzetnička zona
 • očuvan prostor i čist okoliš
 • gostoprimstvo
 • poduzetnički duh
 • razvijeno obrtništvo

WSlabosti/Weaknesses

 • velika nezaposlenost
 • nedostatak srednje škola
 • nerazvijena poljoprivredna gospodarstva
 • neaktivno stanovništvo
 • odljev mozgova
 • nerazvijen turizam

OMogućnosti/Opportunities

 • potencijal mladih ljudi
 • korištenje EU fondova
 • uspostava reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda
 • očuvana priroda
 • blizina autoceste
 • navodnjavanje

TPrijetnje/Threats

 • mladi ljudi odlaze
 • mala kupovna moć lokalnih ljudi
 • izumiranje sela
 • nedostatno znanje o EU fondovima
 • neznanje stranih jezika
 • nekoordinirana edukacija i tržište rada
 • zarasle poljoprivredne površine

Prioritetne aktivnosti Centra

1Inkubacijski prostor za nove tvrtke i poduzetnike početnike

2Usluge i pomoć oko razvoja poslovanja, marketinga i distribucije

3Pružanje usluga edukacije i istraživanja, pomoć u primjeni inovacija

4Podrška ruralnoj proizvodnji i primjeni tehnoloških inovacija