O inkubatoru

Općenito o Tehnologijsko-inovacijskom centru s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva

Tehnologijsko-inovacijski centar s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva je osmišljen kako bi se promovirale nove tehnologije, inovacije i općenito poduzetništvo u ruralnim područjima.

Aktivnost su usmjerene na povezivanje znanosti i gospodarstva te osiguranje infrastrukturne, financijske i savjetodavne potpore inovativnim i tehnološki utemeljenim projektima.

Na Poduzetnički inkubator postavljene su solarne ploče, paneli, koji omogućuju stanarima maksimalne uštede u vidu smanjenja administrativnih troškova. Istim se potiče i svijest o mogućnostima napretka kroz održivi razvoj.

CILJANA SKUPINA

Ciljna skupina kojoj je ovaj projekt prvenstveno namijenjen čine poduzetnici čije sposobnosti i samopouzdanje trebaju biti obogaćeni i ojačani kroz ovaj projekt.

Ove skupine uključuju ruralne siromašne poduzetnike ili buduće poduzetnike (uključujući i poljoprivredne proizvođače koji su spremni na dodavanje vrijednosti svojoj primarnoj proizvodnji, obiteljske tvrtke u potrazi za rastom, seoski turizam, buduće davatelje usluga za lokalnu ruralnu ekonomiju, žene poduzetnice, ali i mlade poduzetnike koji nemaju početni kapital za svoje poslovne ideje).

Ciljne skupine ovog projekta su postojeća mala i srednja poduzeća i nova mala i srednja poduzeća u županiji.

OPĆI CILJ

Unaprijediti konkurentnost lokalnog ruralnog gospodarstva kroz poticanje inovacija i korištenje moderne tehnologije, te pomoći u stvaranju novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, te transformirati tvrtke od faze stagnacije do faze rasta.

SPECIFIČNI CILJ

Stvaranje kvalitete i operativne potporne infrastrukture za komercijalizaciju inovacija, te za povećanje vjerojatnosti za preživljavanje start-up tvrtki kroz kreiranje poduzetničkog inkubatora i pružanje dobro usmjerenih poslovnih usluga za potporu poduzetnicima.

POSLOVNA MISIJA

Tehnologijsko-inovacijski centar s Inkubatorom će postati najvažnije mjesto u gradu za poduzetnike i obrtnike. Smješten unutar Poduzetničke zone Pleternica,to će biti omiljeno mjesto gdje se susjedi, ruralni proizvođači međusobno susreću, surađuju i razvijaju svoje poduzetničke ideje. Ovdje uče, razmjenjuju znanje i izgrađuju nove oblike suradnje i kooperacije koji mogu dovesti do novih poslovnih prilika za sve, kao i postupni prosperitet za proizvođače ili pružatelje usluga.

Inkubator generira nove uspješne poduzetničke pothvate, ali je i mjesto koje promovira i širi pozitivnu energiju o poduzetništvu i proaktivnom načinu života.

Tehnologijsko-inovacijski centar s Inkubatorom će smjestiti Pleternicu na kartu svjetskih „business-friendly“ područja, u kojima je zadovoljstvo i užitak raditi i stvarati.

SWOT ANALIZA PLETERNICE

SWOT analiza grada Pleternice stavlja Tehnologijsko-inovacijski centar s Inkubatorom u jasan kontekst i definira poziciju njegovog poslovanja.

Temeljem ovakve analize izrađen je detaljni Plan razvoja grada Pleternice, koji ukazuje na potrebne radnje i aktivnosti kako bi se unaprijedilo gospodarstvo grada i smanjila vrlo visoka stopa nezaposlenosti (veća od 23%).

S
Snage/Strengths
dobra geostrateška pozicija
Svetište Gospe od suza
poduzetnička zona
očuvan prostor i čist okoliš
gostoprimstvo
poduzetnički duh
razvijeno obrtništvo
W
Slabosti/Weaknesses
velika nezaposlenost
nedostatak srednje škola
nerazvijena poljoprivredna gospodarstva
neaktivno stanovništvo
odljev mozgova
nerazvijen turizam
O
Mogućnosti/Opportunities
potencijal mladih ljudi
korištenje EU fondova
uspostava reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda
očuvana priroda
blizina autoceste
navodnjavanje
T
Prijetnje/Threats
mladi ljudi odlaze
mala kupovna moć lokalnih ljudi
izumiranje sela
nedostatno znanje o EU fondovima
neznanje stranih jezika
nekoordinirana edukacija i tržište rada
zarasle poljoprivredne površine
PRIORITETNE AKTIVNOSTI CENTRA
1
Inkubacijski prostor za nove tvrtke i poduzetnike početnike
2
Usluge i pomoć oko razvoja poslovanja, marketinga i distribucije
3
Pružanje usluga edukacije i istraživanja, pomoć u primjeni inovacija
4
Podrška ruralnoj proizvodnji i primjeni tehnoloških inovacija