USLUGE

USLUGE PODUZETNIČKOG CENTRA PLETERNICA

U PLINK-u možete dobiti besplatne usluge Poduzetničkog centra Pleternica u vidu savjetovanja i pristupa informacija pri pokretanju posla. Neki od vidova savjetovanja su: informacije o mogućim oblicima poslovanja, savjetovanje o pravnom obliku posla, mogućnostima kreditiranja i korištenja poticaja i bespovratnih sredstava i sl.

 • besplatno savjetovanje
 • usluga pri inkubaciji poduzetnika i tijekom poslovanja
 • inkubacija, trening i mentorstvo novim poduzetnicima
 • pružiti pomoć pri razvoju poduzeća i marketing tvrtke
 • pomoći u brandiranju lokalnih proizvoda
 • trening poduzetničkih, prodajnih, i drugih vještina
 • pomoći u kreiranju multifunkcionalnih i raznolikih ruralnih aktivnosti
 • pružati usluge edukacije/treninga/istraživanja, između ostalih i u području kvalitete, kontrole...
 • organizacija i koordinacija informiranja i obuka
 • pomoć u izvoznim mogućnostima i plasmanu
 • prenošenje najbolje praksa ruralne proizvodnje
 • povezivanje proizvođača s pružateljima drugih usluga
 • predstavljanje trendova u ruralnom poduzetništvu, poljoprivredi, obradi, skladištenju
 • edukacija na temu zdravlja hrane, životinja, sprječavanje zaraze
 • dostupnost programa i fondova za poduzetnike i proizvođače
 • pomoć u prijavi na natječaje za potpore
 • izrada karte i vodiča svježih lokalnih namirnica
 • promocija uvrštenja lokalnih prehrambenih proizvoda na regionalnim događanjima
 • identificiranje i promocija istraživanja i pilot projekata
 • direktna pomoć u postavljanju agroturističke ponude
 • poduzetništvo u šumarstvu, lovu i ribolovu
 • lansiranje proizvodnih inovacija, ali u skladu sa prirodom i zaštitom okoliša i energetskom učinkovitosti
 • lokalni pristup razvojnim programima, uslugama i informacijama
 • izrada EU projekata
 • natječaji Ministarstava
 • edukacije
 • savjetovanje o energetski učinkovitoj gradnji
 • izrada plana razvoja grada
 • savjetovanje za financijsko upravljanje i kontrolu
 • izrada poslovnih planova
 • izrada feasibility studije (studije izvodljivosti)
 • izrada hidrološkog elaborata mjesta
 • najam konferencijske dvorane
 • najam informatičke učionice
 • knjigovodstvene usluge
NAČIN RADA

Inkubacija start-up poduzeća:
 

1_godina
ne plaća

Administrativni troškovi: 100%
 

2_godina
25% tržišne cijene

Administrativni troškovi: 100%
 

3_godina
50% tržišne cijene

Administrativni troškovi: 100%
 

4_godina
100% tržišne cijene

Administrativni troškovi: 100%
 

5_godina
100% tržišne cijene

Administrativni troškovi: 100%